Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa www.biblioteka.police.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają opisy alternatywne; zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Biblioteki w Policach
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości; zostały opublikowane przed 23 września 2018 r.
 • na stronie nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową; zostały opublikowane przed 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Juchnowicz.
 • E-mail: mjuchnowicz@police.pl
 • Telefon: 913175776

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: www.rpo.gov.pl
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Biblioteki w Policach: budynek główny ul. Wojska Polskiego 15, Filia Nova ul. Bankowa 5b/U9, Filia Naukowa ul. Barnima 26 nie spełniają minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek główny Biblioteki, ul. Wojska Polskiego 15

Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku z barierami poziomymi (progi, schody) i pionowymi (brak windy).

Udogodnienia: - zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna; - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Filia Nova, ul. Bankowa 5b/U9

Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie).

Udogodnienia: - toaleta dla osób niepełnosprawnych; - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Filia Naukowa, ul. Barnima 26.

Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku z barierami poziomymi (progi) i pionowymi (brak windy).

Udogodnienia: - na zewnątrz podjazd z boku budynku dla osób niepełnosprawnych; - zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwośći ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenie dróg ewakuacyjnych.

Katalog Biblioteki - logo witryny

Biuletyn Informacji Publicznej - logo witryny

logo witryny facebook

logo witryny - kronika Polic

Odnośnik do strony internetowej www.police.pl

Odnośnik do bloga historycznego Jana Matury

Odnośnik do witryny legimi

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny